Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


BAUDET, E. H. P. - Onderzoekingen over Het Systeem Der Middeleeuwsche Geschiedbeschouwing.

Title: Onderzoekingen over Het Systeem Der Middeleeuwsche Geschiedbeschouwing.
Description: Wrs. 189pp. *Een studie over Ernst Bernheim's "Mittelalterliche Zeitanschauungen". Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de rijks-universiteit te Leiden, op gezag van den rector magnificus prof.Mr.J.C.Van Oven, Hoogleraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid, tegen de bedenkingen van de faculteit der letteren en wijsbegeerte te verdedigen op Woensdag den 26sten mei 1948.; 8vo.

Keywords: (Catalogues on) Music and Litera

Price: EUR 45.00 = appr. US$ 48.91 Seller: Frits Knuf Antiquarian Books
- Book number: 79440

See more books from our catalog: General Bibliography and Books About Books, Newspapers & Magazines